Potrebujete riadiť a evidovať procesy podliehajúce schvaľovaniu?

eŽIADANKY vám umožnia získať kontrolu nad schvaľovacími procesmi vo vašom podniku. 

Naši spokojní zákazníci

Modelovanie Workflow

Pripájanie príloh

Prístupné z mobile tabletu a pc

Pokrytie org. štruktúry

Prehľadný dashboard

Vlastné formuláre

Vytvorte si vlastné formuláre, ktoré sú špecifické pre Vašu firmu.

Máte možnosť si definovať nové vlastné polia, ktoré majú:

 • svoj popis
 • typ (text, číslo, dátum, …)
 • vlastné formátovanie
 • kontrolu na číselník
 • zaradenie do workflow

   

Vytvorením vlastných formulárov máte jedinečnú možnosť si prispôsobiť zadávanie údajov presne podľa Vašich firemných štandardov a zvyklostí.

Nákup pod kontrolou

Vďaka systému eŽIADANKY môžete riadiť jednoducho a rýchlo: 

 • žiadosti a výdaj materiálu,  
 • objednávanie a nákup materiálu a služieb  

Proces schvaľovania je možné nastaviť podľa vášho zaužívaného postupu. Získate výrazné zrýchlenie celého procesu, integráciu a prepojenie na súvisiace systémy. Praktické nástroje pre vyhľadávanie a filtrovanie vám pomôžu získať dokonalý prehľad pre kontrolu, plánovanie a vyhodnocovanie vami určených ukazovateľov. 

eŽIADANKY umožňujú sledovať nákladový ROZPOČET na zvolený okruh objednávok už vo fáze generovania požiadavky a tým predchádzať prečerpaniu rozpočtu. 

 • Kontrolujte stav ROZPOČTU už pri tvorbe a schvaľovaní objednávky 
 • Sledujte čerpanie ROZPOČTU na mesačnej, kvartálnej alebo ročnej báze 
 • Skontrolujte si výpis dokladov čerpania ROZPOČTU v Exceli

Všetky informácie pokope

eŽIADANKY umožnia distribúciu dôležitých informácií pre členov vášho podniku.

Vytvorte novú smernicu či obežník, evidujte vybavovania reklamácií, požiadajte o zavedenie nového pracovníka do rôznych systémov, pripomienkujte požiadavky v okruhu spolupracovníkov.

Po schválení viete formulár distribuovať na vybrané skupiny pracovníkov prípadne jednotlivcov, vyžiadať prečítanie a akceptáciu žiadanky.

Vlastný workflow

Vytvárajte si vlastný WORKFLOW.  Automatizujte a kombinujte procesy 

 • schvaľovania
 • oboznamovania podľa vlastných potrieb

Získajte nástroj, ktorý zníži časovú náročnosť a prinesie prehľadnosť do vašich administratívnych procesov. 

Funkcie a možnosti systému eŽIADANKY

 • Pokrytie širokého spektra procesov
 • Možnosť vloženia poznámky a otázky
 • Číselníky a dátové polia rôzného typu
 • Vytváranie vlastných formulárov
 • Vyhľadávanie, filtrovanie, vyhodnocovanie
 • Samostatný Žiadankový systém
 • Integrácia s Vašim ERP systémom (Orfeus, SAP, ...)
 • Prevádzkovateľné "inhouse" alebo v cloude
 • Efektívne prepojenie s eREGIS a ORFEUS
 • Rozšírte možnosti vášho účtovníctva

Ukážky aplikácie eŽIADANKY

Workflow pre materiálové žiadankyWorkflow pre formulárové žiadanky

Aplikácia umožňuje pridať konfiguráciu zasielania avíza (emailu) na kompetentné osoby napr. s požiadavkou na zabezpečenie ubytovania, s požiadavkou na prichystanie obnosu na vyzdvihnutie zálohy, a pod.

Dashboard

Chcete viac informácií o funkcionalite alebo cenách?

Vyplňte formulár nižšie a my vám pripravíme DEMO prostredie na vyskúšanie produktu zadarmo, zašleme stručný návod a prístupové údaje k produktu.

DEMO bude online bez nutnosti inštalácie na vašej strane.

Radi si s vami prejdeme vaše potreby, odpovieme na všetky otázky o možnostiach riešenia priamo pre vás a pripravíme vám cenovú ponuku.

Neváhajte nás kontaktovať:

RASAX alfa, spol. s r.o.

Výstavby 3/A,
040 11 Košice
IČO: 35 690 003
IČ DPH: SK20 2032 3481
DIČ: 20 2032 3481